Samlingsbasert videreutdanning på Finnsnes - Profesjonelle Barnesamtaler

10 stp

Videreutdanning på mastergradsnivå for søkere fra pedagogisk-, helse- eller sosialfaglig område. Emnet er samlingsbasert og går over ett semester. Oppstart av emnet krever minimum 10 kvalifiserte søkere og har maksimalt plass til 20 studenter.

Søknadsfrist: 1. desember 2022

Les mer her: HEL-6321 Profesjonelle Barnesamtaler på Finnsnes (samlingsbasert) - 10 stp (ssmt.no)

  • Skjema
  • Tjenestebeskrivelser
  • Dokumenter
  • Lenker
barnesamtaler

Sist oppdatert 21. september 2022