Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Informasjon om Corona i Balsfjord:

På grunn av lave smittetall regionalt  vil smittetallene nå oppdateres ukentlig. Ved spesielle hendelser vil kriseledelsen legge ut informasjon umiddelbart på hjemmeside og facebook. 
Vi har arkivert en del av informasjonen på denne siden.  Dersom du savner noe av det som har vært informert om tidligere er det bare å ta kontakt. 

Husk: 

Vask hender ofte og lenge med såpe (20-30 sek)  Har du ikke tilgang på såpe/vann, bruk antibac.

Ikke hils med håndtrykk eller gi klem

Følg myndighetenes råd med hensyn til hvor mange som kan samles i ulike sammenhenger samt avstand til hverandre.

 

Les mer

Sağlık hizmetlerinde tercüman hakkı

Norveççe bilgileri sınırlı olan herkes, sağlık hizmeti aldıklarında bir tercüman hakkına sahiptir. 

 • Generelt om tjenesten

  Beskrivelse

  Norveççe bilgileri sınırlı olan herkes, sağlık hizmeti aldıklarında bir tercüman hakkına sahiptir. Kaliteli bir sağlık hizmetine eşit erişim için hasta ve sağlık personeli arasında iyi bir iletişim ve bilgi alışverişi gereklidir. Sağlık personeli bazen uygun bir sağlık yardımı sağlamak için bilgi ve iletişimi kolaylaştırmak zorundadır. Sağlık durumunuz ve tedaviniz hakkında anladığınız dilde iyi bilgi alma hakkınız vardır. Yaşam ve sağlık, sağlık personeli ve hastanın iyi bir iletişim kuramaması halinde risk altında olabilir. Bir tercümana ihtiyaç olup olmadığını ve nitelikli bir tercüman çağrılıp çağrılmayacağını değerlendirmek sağlık personelinin sorumluluğundadır.

  Målgruppe

  Norveççe sınırlı bilgiye sahip hastalar ve kullanıcılar, Sami dilini konuşanlar, sağır, işitme engelli ve hem işitme hem de görme engelli hastalar

  Pris for tjenesten

  Tercümanlık hizmeti, sağlık hizmetinin bir parçasıdır ve hasta/kullanıcılar için ücretsizdir.

  Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

  Partnere

  • Sağlık Dairesi, Azınlık Sağlığı Bölümü ve rehabilitasyon
  • Entegrasyon ve Çeşitlilik Müdürlüğü (IMDi) - Tercümanlık portalı ve ulusal tercümanlar listesi
  aaa
 • Lover og forskrifter

  Bakınız
  Bakınız Kamu Yönetimi Yasası § 11e (çocukları tercüman olarak kullanma yasağı)

  Hasta ve Kullanıcı Hakları Yasası Bölüm 3 Katılım ve bilgi alma hakkı

  Lover

  Forvaltningsloven
  Pasient- og brukerrettighetsloven

  ___
 • Skjema

  Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

  Randevunuz olan sağlık hizmeti bölümünü (aile hekimi, sağlık ocağı, psikolog veya diğerlerini) arayın ve onlardan bir tercüman çağırmalarını isteyin. Sağlık servisine tam olarak hangi dilde konuştuğunuzu söyleyin. Sağlık servisi tercüman çağırmakla yükümlüdür. Tercüman olarak sadece nitelikli tercümanlardan yararlanılabilir.

 • Saksbehandling

  Klagemulighet

  Tercüman tarafından kabul edilemez davranışlar örneğin eksik veya hatalı tercüme, sır saklama yükümlülüğünün ihlali, tercümanın görüşme sırasında taraflar adına iletişime karışması veya tercümanın tercüme sırasında davranışları ile ilgili diğer hususlar olabilir.

  Ulusal tercümanlar listesi, listede kayıtlı olan kişiler tarafından verilen tercümanlık hizmetinin kalitesini garanti edemez, ancak tercüman kullanıcısı olarak sizden geri bildirim bekler. Ulusal tercümanlar listesinden bir tercümanın görevini iyi tercüme direktiflerine uygun olarak yerine getirmediğini tespit ederseniz, bunu listeye bir mektup göndererek bildirebilirsiniz. Anonim başvurular işleme konulmaz.

  Ulusal tercümanlar listesine yazabilirsiniz, postboks 8059 Dep., 0031 Oslo, ntreg@tolkeportalen.no

  Sağlık hizmetinde tercüman bulunmadığından şikayet ediyorsanız, güncel itiraz makamını «Hasta ve Tercüman» broşüründe bulabilirsiniz.

 • Kontaktinformasjon

  Kontaktpersoner

  Navn:Rigmar Margrethe Hamnvik
  Tittel:Enhetsleder
  Telefon:77 72 21 65
  Epost:rigmor.hamnvik@balsfjord.kommune.no
 • Andre opplysninger
  Oppdatert:
  2019-01-08 09:04
  Gyldig fra
  2018-05-03
  Gyldig til
  2020-01-15