Balsfjord kommune lyser ut eiendommen 47/137 for salg.
Kommunal eiendomsstrategi: "Fremtidig sanering av bolig for bedre utnyttelse av eiendommen"
Verditakst boligtomt kr 340 000,-.
Verditakst med eiendom inkl bygg kr 1 280 000,-

Plikt for kjøper å rive bygget, fjerne grunnmur og foreta rydding av tomten

Bud sendes postmottak@balsfjord.kommune.no innen fredag 28.02, merkes sak 2013/642.