Siden dispensasjoner kun gis innenfor hver enkelt valgperiode for kommunevalg vil vi ikke kunne behandle søknader som vil gjelde fra neste års sesong (2019/2020) før i slutten av oktober 2019 etter konstituerende kommunestyremøte (se lokale retningslinjer punkt 5).

Søknader om scooterdispensasjoner for neste års sesong vil derfor kunne forventes å bli behandlet fra i november 2019.

Søknader om kjøring på barmark må alltid behandles politisk (jf. nasjonal forskrifts § 6). For 2019-sesongen vil disse behandles fortløpende jf. lokale retningslinjer punkt 9, og fram til 12.09.2019. For 2020-sesongen vil disse behandles fra i november 2019.

Ønsker du mer informasjon om scooterkjøring og dispensasjon, finner du dette her: https://www.balsfjord.kommune.no/motorferdsel-i-utmark.186967.no.html