Kommunen har i tillegg en alkoholpolitisk handlingsplan som ble revidert og godkjent i
kommunestyret i 2008. Denne skal også revideres og sees i sammenheng med rusplanen.

Klikk linken for å laste ned hele planen:  rusmiddelpolitisk handlingsplan.pdf