Dette gjelder de som ikke er fylt 25 år.

Med forbehold om fylkestingets godkjenning i juni 2016 vil Troms fylkeskommune åpne for at denne gruppen kan få fullført sin påbegynte videregående opplæring

Det vil være en egen søknad for disse elevene og det vil bli gjort et eget lokalt inntak på disse ungdommene.

Linken til søkermodulen finner dere her: http://bit.do/tromsfylke-inntak

Les mer: http://www.tromsfylke.no/Forside/Felles-tjenester/Nyheter/Nyhetssak/Fullfore-videregaende-opplaering-her-soker-du-inntak

Frist for å søke til det lokale inntaket er satt til 25.06.15 kl 24:00