Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Informasjon om Corona i Balsfjord:

På grunn av lave smittetall regionalt  vil smittetallene ikke bli oppdatert. Ved spesielle hendelser vil kriseledelsen legge ut informasjon umiddelbart på hjemmeside og facebook. 

Husk: 

Vask hender ofte og lenge med såpe (20-30 sek)  Har du ikke tilgang på såpe/vann, bruk antibac.

Ikke hils med håndtrykk eller gi klem

Følg myndighetenes råd med hensyn til hvor mange som kan samles i ulike sammenhenger samt avstand til hverandre.

 

Les mer

Restskatt - betaling og innkreving

Liigevearru gártá dan geažil go lea beare unnán vearu máksán ovdal livnnega.

 • Generelt om tjenesten

  Tema

  - Økonomi og skatt

  Beskrivelse

  Liigevearru gártá dan geažil go lea beare unnán vearu máksán ovdal livnnega. Dan fertet máksit vaikko váiddát ge livnnega. Liigevearru badjel 1000,- ruvnno máksojuvvo guovtti vuorus. Máksámuš manná vearrogáibideaddji vearrobáŋkokontoi. Jus ii máksojuvvo áiggil, de ferte máksit reanttuid máksinbeaivemeari rájes dassážii go rehket máksojuvvo. Jus ii máksojuvvo eaktodáhtolaččat, de vearrogáibideaddji álggaha bákkuin oažžut vearu sisa ja olggosgolut sáhttet gártat diggemáksolága mielde.

  Jus it leat ovttaoaivilis livnnegiin, de sáddet váidaga vearrokantuvrii. Áigemearri váidit livnnega lea dábálaččat golbma vahku dan rájes go dieđihuvvo ahte vearrolisttut leat almmuhuvvon. Go attát ovdagihtii devdojuvvon iešdieđáhusa ja dutnje guoská vuosttaš vearroloahpparehkega de lea áigemearri váidit borgemánu 10.b. dahje guhtta vahku dan rájes go dieđihuvvui ahte vearroloahpparehket lea válmmas.

  Målgruppe

  Olbmot geat leat ožžon liigevearu vearroloahpparehkegis.

  Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

  Eambbo dieđuid gávnnat vearroetáhta ruovttusiiddus. Vállje álggos Snarveier ja dasto Restskatt.

  Partnere

  Ođđajagimánu 1.b. 2008 rájes lea Vearroetáhtta organiserejuvvon vearrokantuvran viđa guovllus dahje regiovnnas. Livnnetkantuvra, vearrokantuvra ja fylkavearrokantuvra leat čohkkejuvvon ovtta organisašuvdnii regionálalaččat: vearrokantuvra.  
  Vearrokantuvra mearrida man vuođul vearru galgá máksot, ja suohkana vearrogáibideaddji (suohkanruhtadoalli) gieđahallá sisamáksimiid ja bidjá johtui sisagáibideami.

  aaa
 • Lover og forskrifter
 • Skjema
 • Saksbehandling
 • Andre opplysninger
  Gyldig fra
  2008-09-23
  Gyldig til
  2020-01-15