Fra onsdag 11.11.15 til april 2016 er ansatte som har kontor i 2 etasje på Helsesenteret i ulike kontorer på Storsteinnes.

For å komme i kontakt med ansatte kan dere

  1. Ringe deres telefonnummer/mobilnummer og gjøre direkte avtale. Telefonnummer finnes på kommunens hjemmeside, www. balsfjord.kommune.no

  2. Sekretær fellestjenester 2 etg Helsesenteret nåes på telefon 77 72 21 41,

    eller dere kan kontakte kommunens sentralbord på telefonnummer 77 72 20 00

Post, (inklusiv timelister) kan du legge i postkassen (den store svarte) ved hovedinngangen til Helsesenteret, eller levere det i skranken på Rådhuset.

Tjenester på ulike midlertidige kontorer er:

  • Barneverntjenesten

  • Psykisk Helsetjenester

  • Rustjenesten

  • Kommunelege 1

  • Friskliv