Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Reguleringsplaner

Kunngjøring av vedtatt planendring Nordkjosbotn sentrum

I medhold av plan- og bygningsloven § 12-14 kunngjøres planendring for detaljreguleringen «Nordkjosbotn sentrum» (Plan-ID 5422-237). Vedtaket er gjort i Balsfjord formannskap den 08.09.2022, sak 159/22.

Planendring Nordkjosbotn sentrum

Kunngjøring av planendringer for PID137 - Skutvik Øvre

Balsfjord kommune kunngjør to planendringer som har blitt gjort for detaljreguleringen Skutvik Øvre (med plan-ID 5422-137). Endringer er gjennomført i tråd med bestemmelser i plan- og bygningsloven § 12-14 andre ledd. 

Planendringer Skutvik Øvre

Høring – endring i plan 5422-237 Nordkjosbotn sentrum

Balsfjord kommune ønsker å foreta endring av reguleringsplan «237 Nordkjosbotn sentrum», etter initiativ fra Målselv Eiendom AS som har planer om å bygge en ny ambulansestasjon i området.

Høringsannonse - Ambulansestasjon - illustrasjon