Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
Utgård

Detaljregulering Utgård 26/9 - høring og offentlig ettersyn - 1. gangs behandling

Balsfjord formannskap har i møte 22.05.2019, PS 86/19, fattet slikt vedtak:

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-10 legger Balsfjord kommune detaljregulering for Utgård, planid 1933-271, som omfatter eiendommen gnr 26, bnr 9, med tilhørende planbeskrivelse, datert 05.02.2019 og planbestemmelser datert 05.02.2019 ut til høring og offentlig ettersyn.

Vedtaket fattes med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-10.