Vedtatt av kommunestyre i møte 04.02.2009, sak 09/16

Klikk her for å laste ned hele regulativet i pdf-format -