Kravet gjelder for alle typer kilder, også brønner og tjern. Det er brønneiers ansvar å registrere. Kravet er nytt og helt sikkert ukjent for mange brønneiere

Du finner det du trenger på Mattilsynets hjemmeside:

https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/vann/vannforsyningssystem/slik_registrerer_du_smaa_vannforsyningssystem.29978