Regionrådet vil bruke hjemmesiden til å fortelle innbyggerne i regionen om sakene vi behandler.  Vi håper også at siden kan blir en viktig kommunikasjonskanal for nyheter av verdi for innbyggere i regionen spesielt, men også i resten av landet og landsdelen.

Hjemmesiden er designet av Gnist Design. Leder for Tromsø-områdets regionråd, Arild Hausberg er ansvarlig redaktør for siden, mens daglig leder for regionrådet, Yngve Voktor er redaktør. Hjemmesidens adresse er http://www.tromso-omradet.no

For mer informasjon kontakt
Daglig leder i Tromsø-områdets regionråd, Yngve Voktor tlf 916 11579