Åpningstid for servicetorget

fra og med 01.07.2018:

Skranken er betjent mellom

kl.10.00 og kl.14.00.

 

Utenom åpningstid kan dere benytte våre selvbetjeningsløsninger på hjemmesida www.balsfjord.kommune.no eller ved bruk av app’en «Borgermelding».

Vi treffes også på telefonnummer 77 72 20 00 eller e-post postmottak@balsfjord.kommune.no.

Ønsker du å snakke med en av våre saksbehandlere må timebestilling gjøres på forhånd.

Ta kontakt per telefon, gjennom app’en eller pr e-post, enten med sentralbord/postmottak eller direkte med saksbehandler.

Oversikt over ansatte finner du på vår hjemmeside.

 

Servicetorget,
Balsfjord kommune