Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Informasjon om Corona i Balsfjord:

På grunn av lave smittetall regionalt  vil smittetallene ikke bli oppdatert. Ved spesielle hendelser vil kriseledelsen legge ut informasjon umiddelbart på hjemmeside og facebook. 

Husk: 

Vask hender ofte og lenge med såpe (20-30 sek)  Har du ikke tilgang på såpe/vann, bruk antibac.

Ikke hils med håndtrykk eller gi klem

Følg myndighetenes råd med hensyn til hvor mange som kan samles i ulike sammenhenger samt avstand til hverandre.

 

Les mer

Reduksjon eller fritak for skatt (ettergivelse eller nedsettelse av skatt)

Váldonjuolggadus lea ahte buohkat galget máksit dan vearu mii guhtiige lea mearriduvvon.

 • Generelt om tjenesten

  Tema

  - Økonomi og skatt

  Beskrivelse

  Váldonjuolggadus lea ahte buohkat galget máksit dan vearu mii guhtiige lea mearriduvvon. Soames dilálašvuođa sáhtát ohcat maŋidit máksima, oažžut vearu vuoliduvvot dahje beassat vearromáksimis.

  Målgruppe

  Vearromáksit geat ea nákce máksit olles dahje oasi vearus maid leat vealgugasat.

  Kriterier/vilkår

  Sáhtát oažžut maŋiduvvot vearro- ja divatmáksingáibádusa, jus muhtun áigodagas it nákce máksit vearu. Sivvan sáhttá leat ovdamearkka dihte jápmin dahje duođalaš buozalmasvuohta. Vearrogáibádus sáhttá vuoliduvvot dahje gáhččat oalát eret jus du máksinnákca lea guhkit áigái hedjonan.

  Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

  Skatteetaten: Rollen som arbeidsgiver

  Partnere

  Vearrogáibideaddji (gieldda-/suohkanruhtadoalli), Vearroetahtta

  aaa
 • Lover og forskrifter
 • Skjema

  Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

  Vearrogáibideaddji sáhttá veahkehit du čállit ohcama. Dat galgá sisttisdoallat

  • nama
  • bargonamahusa
  • siviiladilli
  • sisaboahtu (beallelačča/ovttasássi sisaboahtu) guokte maŋemus jagi
  • galle bajásdoallá ja makkár agis sii leat
  • dieđut das leago vearru iešdieđáhusa vuođul rehkenaston vai meroštallon livnnet
  • makkár gáibádusain ohca beassat
  • dieđut buozalmasvuođain jus leat
  • dieđut fásta olggosgoluin
  • ohcama ákkastallan

  Buot dieđut galget duođaštuvvot.

  Vedlegg

  Máŋgosat iešdieđiheamis guovtti maŋemus jagis, vejolaččat maid maŋemus livnnet.

 • Saksbehandling

  Saksbehandling

  Vearrolávdegoddi mearrida vearroluoitima gitta 200.000,- ruvnno rádjai. Dakkár áššiid main lea sáhka badjel 200.000,- ruvnnos, mearrida vearrokantuvra. Vearrogáibideaddji sáhttá mearridit vearus beassama dahje geahpádusa gitta 50.000 ruvnno rádjai mat gusket maŋŋonanverrui.

  Klagemulighet

  Ii sáhte váidit dan maid vearrolávdegoddi lea mearridan. Hálddašanlága vuođul sáhtát váidit bajimus eiseválddiide dakkár mearrádusa maid vearrogáibideaddji dahje vearrokantuvra lea mearridan. Sáhtát maid ođđasis ohcat jus oaivvildat ahte eai leat boahtán doarvái dieđut ovdan dahje jus du dilli lea rievdan.

 • Andre opplysninger
  Gyldig fra
  2009-02-16
  Gyldig til
  2020-01-15