Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Informasjon om Corona i Balsfjord:

Husk

Vask hender ofte og lenge med såpe (20-30 sek)  Har du ikke tilgang på såpe/vann, bruk antibac.

Ikke hils med håndtrykk eller gi klem

Følg myndighetenes råd med hensyn til hvor mange som kan samles i ulike sammenhenger samt avstand til hverandre.

For fortløpende informasjon om viruset i Norge, følg link:  https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/

Les mer

Rådgiving i skolen

Alle elever i grunnskole og videregående skole har rett til rådgivning om utdanning og yrkesmuligheter.

 • Generelt om tjenesten

  Beskrivelse

  På den skolen du går, skal det være et tilbud om rådgiving. Du skal få hjelp til å ta avgjørelser som gjelder din videre utdanning og ditt yrkesvalg (utdannings- og yrkesrådgiving). Har du personlige problemer og vanskeligheter med å finne deg til rette på skolen, skal du også kunne få råd (sosialpedagogisk rådgiving). Skolen kan eventuelt finne de riktige hjelpeinstansene og formidle kontakt med dem. Du og foreldrene dine skal få informasjon om at dette rådgivingstilbudet finnes. Avhengig av behovet ditt kan rådgivingen skje i gruppe eller individuelt. Målet er at du skal få hjelp til å utvikle deg og utnytte de ressursene du har – og uten å være bundet av tradisjonelle kjønnsroller.

  Rådgivingen skal medvirke til å utjevne sosiale forskjeller elevene imellom, forebygge at elever ikke fullfører skolen og integrere etniske minoriteter. 

  Målgruppe

  Elever i grunnskole og videregående skole

  Kriterier/vilkår

  Rådgivingen dreier seg om utdannings- og yrkesvalg samt personlige, sosiale og følelsesmessige problemer som kan ha noe å si for opplæringen eller hvordan du har det på skolen. Derimot vil faglige problemer ligge under ansvarsområdet til kontaktlæreren eller PP-tjenesten.

  Pris for tjenesten

  Tjenesten er gratis.

  Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende


  Om rådgivning i skolen (Udir)
  Utdanning.no

  Partnere

  Elevens foresatte og hjelpeinstanser utenfor skolen

  aaa
 • Lover og forskrifter
  ___
 • Skjema

  Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

  Som skoleeier har kommunen/fylkeskommunen ansvar for å ha et tilbud om rådgiving. Hvis du ikke får nødvendig rådgiving, kan du henvende deg til Fylkesmannen som fører tilsyn etter opplæringsloven.

 • Saksbehandling
 • Kontaktinformasjon

  Kontaktavdeling

  Avdeling:Grunnskolene
  Epost:wenche.lundberg.riise@balsfjord.kommune.no
 • Andre opplysninger
  Gyldig fra
  2009-02-11
  Gyldig til
  2021-01-15