FU17_2.jpgFrister det med kanopadling, natursti, bål eller sopptur?

 

Bli med på en aktivt og minneverdig uke! Velkommen!

Se PROGRAM Friluftslivets uke 2017.

Målet er å vise friluftslivets gleder og mangfold. Her kan du bli kjent med spennende organisasjoner, samt naturperler i nærområdet eller på tvers av kommunegrensa.

Den 2. september kan du bli med på #nattinaturen over hele fylket.

Den 3. september stiller listetoppene til friluftspolitisk debatt under åpen himmel på Rundvannet, og 10. september kan du følge den store teltjakten.

Friluftslivets uke arrangeres i samarbeid mellom frivillige lag og foreninger, friluftsrådene, kommuner, fylkeskommunen og ildsjeler i Troms.

Friluftslivets uke sammenfaller også med Folkehelseuka (1.-10.sept), Soppens dag (3.sept),

Geologiens dag (9.sept) og Kulturminnedagene (9.-17. sept).

Friluftslivets uke støttes av Troms fylkeskommune og Miljødirektoratet gjennom Norsk Friluftsliv.

Koordineres av Forum for natur og friluftsliv Troms.

Les mer på http://www.friluftslivetsuke.no/

Med ønske om en god Friluftslivets uke!