og fortsatt får faktura i posten, må du inngå ny e-faktura avtale.

Årsaken til at allerede inngåtte avtaler ikke er aktiv skyldes en feil mellom oss og vår dataleverandør.

Vi beklager dette og håper det ikke skaper for mye merarbeid for de som er berørt.