Folkevalgt.no er et nettsted for deg som er folkevalgt. Som folkevalgt har du et ansvar og en mulighet for å påvirke hvordan Balsfjord kommune skal se ut i framtida. Som representant for innbyggerne, deltar du i beslutninger om hvordan kommunen skal se ut i fremtiden, og hvilket omfang og kvalitet tjenester skal ha i.

På nettstedet Folkevalgt.no kan du hente kunnskap og tips utarbeidet av erfarne folkevalgte om dine oppgaver, plikter og rettigheter, og hvordan du kan påvirke beslutninger om utvikling i Balsfjord kommune.