NORGES MYALGISK ENCEFALOPATIFORENING, TROMS FYLKESLAG

Aktiviteter i andre interesseorganisasjoner ikke nevnt annet sted

Org.nummer: 998885213

Forretningsadresse:
c/o Camilla Solheim Adams
Ringveien 21
9040 NORDKJOSBOTN
Stiftelsesdato:
2012-05-31
Frivillig organisasjon:
Nei