DEN LUTHERSK-LÆSTADIANSKE FORSAMLING I LAKSVATN, LYNGENRETNINGEN

Religiøse organisasjoner

Org.nummer: 992748281

Forretningsadresse:
c/o Bjørnar Moen
Storsteinnes
9050 STORSTEINNES
Stiftelsesdato:
1975-09-17