Planprogrammet blir med dette lagt ut til høring og offentlig ettersyn i perioden 10. november – 22. desember 2014.

Dokumentene ligger til offentlig ettersyn på kommunenes hjemmeside, http://www.balsfjord.kommune.no/. Dokumentene kan ses på papir i ekspedisjonen i rådhuset på Storsteinnes.

Dokumentene kan og lastes ned HER

Merknader til planprogrammet og innspill til planarbeidet skal sendes til Balsfjord kommune på epost til; post@balsfjord.kommune.no, eller per post til Balsfjord kommune, Rådhusgata 11, 9050 Storsteinnes, innen 22. desember 2014.