Kommunene som inngår i dette treårige prosjektet er Balsfjord, Karlsøy, Tromsø, Lyngen og Målselv. For informasjon om vedtak i den enkelte kommune les nedenfor.

Karlsøy kommune – kommunestyret – 7. mai, sak 35/14
Vedtak

  1. Karlsøy kommune fastsetter planprogram for Kystplan Tromsøregionen, med hjemmel i plan- og bygningslovens § 11-13.
  2. Karlsøy kommunestyre innstiller arbeidet med nye oppdrettslokaliteter i arbeidet med kystsoneplanen. Karlsøy kommunestyre vil ha på plass en årlig arealavgift før planlegging av nye oppdrettslokaliteter fortsetter.

Lyngen kommune – formannskapet – 19. mai, sak 67/14
Vedtak
a) Lyngen kommune fastsetter planprogram for Kystplan Tromsøregionen med hjemmel i plan- og bygningsloven §11-13.

Tromsø kommune – Byrådet – 5. juni, sak 14/2752
Vedtak
Tromsø kommune fastsetter planprogram for Kystplan Tromsøregionen, med hjemmel i plan- og bygningsloven §11-13.

Balsfjord kommune – Kommunestyret – 11. juni, sak 57/14
Vedtak
Balsfjord kommune fastsetter planprogram for Kystplan Tromsøregionen, med hjemmel i plan- og bygningsloven §11-13

Målselv kommune – Kommunestyret – 12. juni, sak 59/2014
Vedtak
Målselv kommune fastsetter planprogram for Kystplan Tromsøregionen, med hjemmel i plan- og bygningsloven §11-13.

Dersom du ønsker å gi kommentarer til dette følg linken:http://www.tromso-omradet.no/2014/07/planprogram-kystplan-tromsoregionen-vedtatt/#more-1771