Næring

Næringskonsulent Einar Hamnvik  telefon 415 24 849

 • Forvaltning av næringsfond
 • Næringsutvikling innen og i tilknytning til landbruket, veiledning og oppfølging
 • Landbruksplan

Plan landbruk og drift

Enhetsleder Ylva Sneve - telefon 976 27 680

Plan:

 • Arealplanlegging
 • planjuss
 • arealanalyser
 • byggesaksbehandling
 • kart og oppmåling
 • eiendomssaker
 • oppmåling
 • geodata
 • vei

Fagleder landbruk er Jørgen Bjørkli  - telefon 77 72 2637 / 971 65 599

 • Landbruksplan
 • tilskudd- og lovsaker
 • konsesjon
 • deling
 • omdisponering
 • skogskjøtsel
 • drift- og forvaltning av skog
 • vilt- og elgforvaltning
 • m.v.

Fagleder byggforvaltning: Tor-Arne Wolden - telefon 960 19 388

 • Forvaltning
 • drift- og vedlikehold
 • Prosjekt
 • investeringer - oppfølging
 • driftsoppfølging
 • brukertjenester
 • vedlikehold/oppgraderinger/nybygg og forvaltning av alle kommunele bygg
 • utleie og oppfølging av leieforhold

Kommunal beredskap

Kontaktinformasjon: Kristin Norbye-Bekkelund - telefon 950 33 899

 • ROS
 • Planverk
 • Beredskap

Balsfjord brann- og redning

Varabrannsjef/leder beredskap Morten Nilsen - telefon 909 16 695

 • Brannmester
 • Brannberedskap
 • Redningstjenester

Økonomi- og interntjenesten

Enhetsleder Hans-Hugo Henriksen - telefon 77 72 20 27 / 977 30 740

 • Økonomi
 • Regnskap
 • skatt og innkreving
 • eiendomsskatt
 • lønn
 • arkiv
 • spillemidler
 • husbankens tilskuddsmidler
 • møtesekretær politiske utvalg
 • postbehandling
 • sentralbord
 • IKT
 • Fiberutbygginger m.v.