Enheten dekker følgende arbeidsfelt:

  • Næringsutvikling, herunder jord- og skogbruk
  • Kommunale veier og havner
  • Kommuneveterinær
  • Arealforvaltning, byggesaker og oppmåling

Plan- og regulering, kommunale boligfelt, tomtesalg:

Endring av eiendom: Gudmund Forseth - 77 72 21 26 / 481 46 308 - jobber ikke fredager

Kart- og oppmåling: Hanne Pauline Lie-

Byggesak, byggesøknader, utslippssøknader, uregistrerte bygg, matrikkelføring, ferdigmeldinger:  - 77 72 21 21

Naturforvaltning, vilt, fiske , - Magne Haugstad - 77 72 26 31

Byggesak, byggesøknader:

Kommunale veier, veilys, anbud, fagleder:  -  977 81 128

Bergneset havn: bergnesethavn@balsfjord.kommune.no, 995 77 406