Personalsjef Eva H Gabrielsen telefon 997 49 428

IKT - fagansvarlig Cecilie Ingebrigtsen telefon 941 52 432

Arkiv, post - fagansvarlig Kjersti Nilsen (ivaretas for tiden av Janne Solvang - telefon 400 20 575 og Line Billenstein, telefon 453 43 414)

Servicetorget - fagansvarlig Anne Sagelv telefon 940 23 036

Personal - fagansvarlig/personalrådgiver Lise Johansen telefon 453 43 043