Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Informasjon om Corona i Balsfjord:

Husk

Vask hender ofte og lenge med såpe (20-30 sek)  Har du ikke tilgang på såpe/vann, bruk antibac.

Ikke hils med håndtrykk eller gi klem

Følg myndighetenes råd med hensyn til hvor mange som kan samles i ulike sammenhenger samt avstand til hverandre.

For fortløpende informasjon om viruset i Norge, følg link:  https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/

Les mer

Parkeringstillatelse for forflytningshemmede

Hvis du av forskjellige grunner har vansker for å gå, kan du få en tillatelse som gir deg rett til å parkere på parkeringsplasser reservert for forflytningshemmede.

 • Generelt om tjenesten

  Tema

  - Helse og omsorg

  Beskrivelse

  Du kan søke kommunen om parkeringstillatelse for forflytningshemmede. Tillatelsen gir deg rett til å parkere på offentlig skiltet og reservert parkeringsplass uten at du betaler avgift, og uten at du behøver å følge den lengste fastsatte parkeringstiden (så sant det ikke er gitt melding om noe annet). Du får vanligvis tillatelse for to til fem år.

  Parkeringstillatelse gis til bilfører eller passasjer som har særlig behov for å finne parkeringsplass i tilknytning til bosted, arbeid og annen aktivitet.  

  Målgruppe

  Personer som ikke kan gå eller som har store vansker med å bevege seg over noen lengde.

  Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

  aaa
 • Lover og forskrifter

  Kommunen plikter å sørge for denne tjenesten.

  Se forskrift om parkering for forflytningshemmede og parkeringsforskriften § 33.

  Lover

  Forvaltningsloven

  Forskrifter

  Forskrift om parkering for forflytningshemmede

  Parkeringsforskriften

  ___
 • Skjema

  Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

  Når du søker kommunen, må du legge ved legeattest og bilde.

  Vedlegg

  Legeattest og bilde

 • Saksbehandling

  Saksbehandling

  Kommunen skal innhente de opplysningene som er nødvendige for å avgjøre saken. Deretter fattes det et vedtak. Vanligvis får du en begrunnelse samtidig med vedtaket. Du får alltid en begrunnelse hvis det kan tenkes at du blir misfornøyd med vedtaket. Hvis begrunnelsen ikke følger med, kan du få den ved å henvende deg til kommunen innen klagefristen for vedtaket utløper.

  Saksbehandlingstid

  Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.

  Klagemulighet

  Er du misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til kommunens egen klagenemnd, som avgjør om klagen skal tas til følge.

 • Kontaktinformasjon

  Kontaktavdeling

  Avdeling:Psykiatri og rehabilitering
  Postadresse:Rådhusgata 11 9050 STORSTEINNES
  Besøksadresse:9050 STORSTEINNES

  Kontaktpersoner

  Navn:Unn Kari Mikkelsen
  Tittel:
  Telefon:77 72 21 41
  Epost:unn.kari.mikkelsen@balsfjord.kommune.no
 • Andre opplysninger
  Gyldig fra
  2008-09-18
  Gyldig til
  2021-01-15