Man prioriterer 2'dose av pandemivaksinen. Dette gjelder de som har fått første dose
før 25 november og som er mellom 1/2 til 10 år og de som går på immunsupprimerende
behandling. Dersom man er i tvil om man tilhører denne gruppen så kontakter man sin fastlege.

Alle andre som ønsker vaksine kan komme samme dag.

Det er ikke planlagt flere vaksinasjonsdager på denne siden av årsskiftet.
Eventuelle spørsmål stille til helsesøster tlf 777 22290 eller 777 22159