Formålet for foreningen vil være å ivareta pårørende med informasjon/veiledning/støtte/undervisning om demens.

Ved spørsmål eller interesse kontakt demenssykepleier i kommunen.

Merete Fredheim,

Tlf. 404 35579, eller mail, merete.fredheim@balsfjord.kommune.no