Ledige kommunale boligtomter pr 23.1.2017.pdf

Kommunale boligtomter 180117.pdf

Tomtepris pr m2 Boligfelt

Antall

ledige tomter

Grunn -

pris, kr

Kommunal-

teknisk

anlegg, kr

Sum pr

m2

Lundberg, Storsteinnnes

11

25

80,00

105,00

Steinvollan, Nordkjosbotn

2

25

67,00

92,00

Nye Nordkjoselv

1

25

55,00

80,00

Laksvatn

13

30

112,30

142,30

Nåva, Mortenhals

6

25

35,00

60,00