Kriterier og vilkår

Kriterier for grensejustering (Matrikkelloven § 16 og Matrikkelforskriften § 34)

1. Arealet mellom to eiendommer kan økes eller reduseres med inntil 5 prosent, men maksimalt 500 m².

2. Ingen av eiendommene kan avgi ett areal som overstiger 20 % av eiendommens areal før justeringen (80% av eiendommens areal må ligge i «ro»).

3. Eiendommenes verdi kan ikke reduseres eller økes med mer enn folketrygdens grunnbeløp (1G).

4. Ved ulike planformål på omsøkte arealer må det søkes dispensasjon.
Ønsker du større endringer må du søke om arealoverføring.

Rekvisisjon

Slik rekvirerer du grensejustering,

  1. Fyll ut rekvisisjon.

  2. Send rekvisisjon til kommunen med kartvedlegg som viser ønsket grensejustering.

Når kommunen mottar rekvisisjon på oppmålingsforretning skal kommunen gjennomføre og matrikkelføre forretningen uten unødvendig opphold. Fristen fra mottatt rekvisisjon til ferdig matrikkelført er 16 uker. Lengre frist kan avtales med rekvirent.

Spørsmål?

Kontakt Plan og forvaltning

Besøksadresse Rådhusgata 11, 9050 Storsteinnes

Send oss e-post postmottak@balsfjord.kommune.no

Skriv i emnefeltet: Spørsmål Grensejustering

Legg eventuelt med telefonnummer vi kan ta kontakt på