Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Informasjon om Corona i Balsfjord:

På grunn av lave smittetall regionalt  vil smittetallene nå oppdateres ukentlig. Ved spesielle hendelser vil kriseledelsen legge ut informasjon umiddelbart på hjemmeside og facebook. 
Vi har arkivert en del av informasjonen på denne siden.  Dersom du savner noe av det som har vært informert om tidligere er det bare å ta kontakt. 

Husk: 

Vask hender ofte og lenge med såpe (20-30 sek)  Har du ikke tilgang på såpe/vann, bruk antibac.

Ikke hils med håndtrykk eller gi klem

Følg myndighetenes råd med hensyn til hvor mange som kan samles i ulike sammenhenger samt avstand til hverandre.

 

Les mer

Ortaokullarla ilgili kurallar

Yerel idare, ortaokullarla ilgili kurallar hakkında yönetmelik yayınlayacaktır. Kurallar öğrencilere ve ebeveynlere duyurulacaktır.

 • Generelt om tjenesten

  Beskrivelse

  Yerel idare, ortaokullarla ilgili kurallar hakkında yönetmelik yayınlayacaktır. Kurallar öğrencilere ve ebeveynlere duyurulacaktır. Kurallar, davranış ve eylemlerle ilgili kuralları ve kuralların ihlaline ilişkin prosedürü kapsayacaktır. Okuldan atılmayla ilgili kurallar, bir reaksiyon biçimi olarak kullanılacaksa okul kurallarında belirtilmelidir. Özellikle ciddi olan durumlarda, öğrenci öğretim yılının geri kalanı için okuldan uzaklaştırılabilir veya lise eğitimine geçiş hakkını kaybedebilir. Bu son iki yaptırım, okul kurallarına dahil edilmeksizin uygulanabilir.

  Okul kurallarına dahil edilmeyen yaptırımların aksi halde kullanılması mümkün değildir. Bedensel ceza veya diğer küçük düşürücü muameleler hiçbir suretle kullanılmamalıdır.

  Målgruppe

  Ortaokullardaki öğrenciler ve ebeveynleri.

  Kriterier/vilkår

  Bir öğrencinin okuldan atılması veya başka herhangi bir disiplin cezasının uygulanması yönünde karar alınmadan önce, öğrenci, kararı verecek olan kişiyle görüşlerini sözlü olarak paylaşma olanağına sahip olacaktır. Okul müdürü okuldan atılmaya onay vermeden önce, öğrencinin öğretmenlerine danışacaktır.

  Öğretim yılının geri kalanı için okuldan uzaklaştırma veya liseye geçiş hakkının kaybedilmesi yönündeki kararlar, yerel idare tarafından alınacaktır. Öncelikle başka düzeltici veya disipline edici tedbirlerin değerlendirilmesi gerekir.

  Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

  aaa
 • Lover og forskrifter
  ___
 • Skjema
 • Saksbehandling

  Klagemulighet

  Bir veya daha fazla günlük uzaklaştırma ve hakların kaybedilmesi gibi en sert disiplin tedbirlerine itiraz edebilirsiniz. İtiraz yazılı ve gerekçeli olarak sunulmalıdır. İtiraz, kararı veren makama iletilecektir. İtirazlar, kararın bildirilmesini izleyen üç hafta içerisinde gönderilmelidir. İtirazda, kararda ne gibi bir değişikliğin yapılmasını istediğinizi ve bunun için nedenlerinizi belirtmeniz gerekir.

  İtiraz merci, yerel idare meclisi veya yerel idare meclisi tarafından atanacak özel itiraz kuruludur. Liseye geçiş hakkının kaybedilmesi yönündeki kararlarla ilgili itiraz merci, mülki idare amirliğidir. İtiraz gönderilmeden önce, kararı veren organ, kararın değiştirilmesi için ortada gerekçe olup olmadığına bakacaktır.

 • Andre opplysninger
  Oppdatert:
  2019-01-08 09:12
  Gyldig fra
  2018-05-03
  Gyldig til
  2020-01-15