Rådmann og kommunalsjefer

Kst rådmann Lillian Pedersen 975 97 570
Kommunalsjef oppvekst og kultur Lillian Pedersen 975 97 570
Kommunalsjef helse og omsorg Rigmor Hamnvik 950 63 180
Kommunalsjef plan og utvikling Hans-Hugo Henriksen 977 30 740

 

Rådmannens stab

Økonomirådgiver Steffen Kvien 412 19 841
Økonomirådgiver Else Marie Hamnvik 414 46 750
Personalrådgiver Anita Rognmo 480 68 706
Planlegger  Arne Rydningen 948 13 153
Rådgiver oppvekst Synne Gjerdrum 77 72 20 33

 

Sektor for helse- og omsorg

Kst. enhetsleder helse og familie Birgit Iversen 940 10 165

 

Helse- og familieenhet

Barnevern Kst. Tove-Beate Engum 915 51 416
Legetjeneste Kom.lege I Hans Olav Eriksen 976 17 720
Kommuneoverlege Hans Olav Eriksen 404 01 774
Psykisk helse og rus Fagleder rus - Rune Sebjørnsen 404 48 479
  Fagleder miljøtjenesten - Ann Pedersen 995 77 411
Koordinerende enhet Fagleder May Tove Johansen 400 31 899
Aktivitetssenter Fagleder Maj Næss 957 60 726
Ergo/Fysioterapitjenesten ledende fysioterap.  - Irene Skoglund 957 91 484

 

BBS og hjemmetjenesten Storsteinnes
Enhetsleder   932 66 116
  Avd.leder Korttia -  77 72 2167
  Kårstua/storstua - Christina Olsen 77 72 22 55
  Skjermet enhet - Kristina Schneider 77 72 21 83
Hjemmetjenesten Fagleder - Grete Storli 918 63 789

 

Boligtjenesten Funksjonshemmede
Enhetsleder Renate Salangli 905 45 564
Fagleder Kirkeveien Joanna Cysarczk 480 02 540
Fagleder Midttun Siw Laila Nilsen 957 99 476
Fagleder Roffa Nordkjosbotn Sissel Olsen 906 90 292
Fagleder avlastning/barnebolig Monica Hansen 907 00 842

 

Omsorgstjenester Malangen

Enhetsleder Marit Tollefsen 916 81 037
Fagleder boavdeling Rønnaug Engen 476 07 398
Fagleder omsorgsavdeling Siri Hanssen 476 08 408

 

Hjemmetjenesten Nordkjosbotn/Laksvatn

Enhetsleder  Bente Seljelv 905 03 160
Avd.leder Nordkjosbotn Anne-Grete Heggem 950 65 630
Avd.leder Laksvant  Bente Norheim 995 77 424

 

NAV Balsfjord

Enhetsleder Benedicte H Lilleng 55 55 33 33

 

Sektor for oppvekst og kultur

Kommunalsjef oppvekst og kultur
Kommunalsjef Lillian Pedersen 975 97 570

Laksvatn oppvekstsenter

Enhetsleder Wenche Lundberg Riise 954 62 739
Barnehage/SFO   482 70 835

 

Nordkjosbotn skole

Enhetsleder Trude Bråthen 990 01 482
SFO   918 25 826
Kontor Jorunn Andreassen 77 72 87 30

 

Storsteinnes skole

Enhetsleder John Terje Sørensen 480 63 893
Fagleder småtrinn Annette Kjoshaug 905 16 059
Fagleder ungdomstrinn Bjørn D Johansen 906 50 141
Kontor Mette Toftaker 77 72 20 83

 

Sand skole

Enhetsleder Roy-Arne Myhre 480 79 233
Kontor Marianne Heimro 77 72 87 40
Inspektør Frode Hansen 77 72 87 42

 

Nordkjosbotn barnehage

Enhetsleder Anita Deilet 413 49 295
Gaupehiet   918 22 276
Revehiet   918 21 544
Ulvehiet   918 21 308
Bjørnehiet   918 23 830

 

Moan Barnehage

Enhetsleder Trine Guttormsen 958 47 313
Ass. styrer Sigrid larsen 914 34 256
Avdeling BLÅ   976 70 149
Avdeling ORANGE   941 36 504
Avdeling GUL   952 09 907
Avdeling GRØNN   941 34 256
Malangen Barnehage
Enhetsleder An-Magritt Asplund 976 11 972
Fagleder Mestervik Linn K Ingebrigtsen 77 72 87 02
Avdeling Benjamin    468 18 141
Avdeling Birte   979 09 992
Fagleder Malangseidet Terese Lian Nordnes 902 32 583
Fagleder Skrållan Siv M Krogh 916 38 642
Kultur og integreringsenhet
Enhetsleder Roy Hansen 905 88 656
Biblioteksjef Hege Åsheim 482 26 250
Bibliotekar June Åsheim 482 26 250
     
Flyktningkonsulent Elisabeth Mikkelsen 918 98 683
Flyktningkonsulent Laila Bråthen 957 31 583
Miljøarbeider flyktningtj.   481 59 662
     
Fagleder Voksenopplæringa Wenche Heimly 77 72 22 49
Lærerrom Voksenopplæringa   908 95 584

 

Sektor for plan og utvikling

Plan
Enhetsleder Jørgen Bjørkli 971 67 599
Byggesak Marie Sagelv Utmo 947 86 194
Planlegger Dag Tørstad 77 72 21 10
Geodata Ronald Wolden 77 72 26 30

Landbruk

  Kurt Olsen 480 07 219
vilt, skog, jordlov Magne Haugstad 911 20 062
Fagkonsulent Silje M Storbakk 77 72 26 34

 

Økonomi og interntjenesten

Økonomi/Interntjenesten

Enhetsleder Mona Grønås 940 23 018
Regnskapsleder Majken Sande  

 

Forvaltning, vei og havn

Forvaltning, vei og havn
Enhetsleder Svein Kristian Pettersen 941 77 736
Kai Arnt Hansen 909 98 857
Vei Ingvar Stenvoll   
Boligforvalter Edel-Mari Johansen 940 11 245

 

Balsfjord brann- og redning

Brann og Redning
Brannsjef Morten Nilsen 909 16 695
Brannmester Kai Storbakk 906 11 851
Feier Trond Fagerli 480 20 423
Feier Mauritz Fause 950 33 904

 

Balsfjord kommunalteknikk KF

Balsfjord kommunalteknikk KF
Daglig leder Leif Kristiansen 952 16 640

 

NAV Balsfjord

NAV Balsfjord
leder Benedicte H Lilleng 918 19 073

 

PPT Balsfjord, Lyngen og Storfjord

PPT Balsfjord, Storfjord og Lyngen
Leder Renate Brox 480 21 542
Spes.ped. rådgiver Lene Dahlkvist 911 88 154
Ped.psyk rådgiver Jon Bjørnstad 452 04 867
Ped.psyk rådgiver Elin B Endresen 957 61 331
Ped.psyk. rådgiver Elias G Lusk 993 25 798
Sekretær Svanhild L Sørensen 77 72 26 20