Møtet var kunngjort med invitasjoner til kjente aktører i næringa i kommunen og med oppslag i avis.

27 personer møtte fram. I tillegg var det 3 fra kommunen, Viggo Jørn Dale, Per Inge Aarø og Rolf Krag.

Under gjennomgangen av Power Point plansjene, laget av kommunen, var det flere spørsmål. De frammøtte ble også oppfordret til å stille spørsmål i ettertid med e-post til kommunen.

post@balsfjord.kommune.no

Her ønsker Balsfjord kommune å presisere: Også personer som ikke var på møtet kan stille spørsmål til oss. Fagområder som vi ser som nyttige for allmennheten vil bli tatt med på hjemmesida, selvfølgelig bare spørsmålet og vårt svar. Vi tror at svært mange byggesaker kan få en smidigere behandling etter en slik veileding.

Hjelp oss å få hjemmesida god. Noen av poengene fra møtet blir tatt med. Vi tar gjerne i mot flere ideer.

I forvaltninga er vi svært interessert i å ha en dialog med aktørene i næringa. Det er svært viktig at vi formulerer oss slik at regleverket blir brukt riktig og dermed tjener innbyggerne i kommunen. Tilbakemeldinger og dialog vil hjelpe oss med dette.

Innholdet i Power Point presentasjonen var stort sett hentet fra lovverk, noe fra presentasjoner gjort i regi av Fylkesmannen og flere skrevet litt fritt omkring byggsaksforvaltninga i kommunen.

De nye forskriftene og lovteksten er ny fra 1.7.2010. Oppbygginga av loven er endret totalt fra tidligere og selv om det er gjort flere forenklinger kan nok dette regelverket være vanskelig å holde oversikt i.

Det aller viktigste er å fokusere på det som gjelder det en selv holder på med. Dette krever nok noe oversikt, men da er det viktigste gjort.

Det meste i Byggteknisk forskrift går på tekniske bestemmelser, og ble ikke berørt på møtet. Dette er ikke helt riktig, kapitlene 5, 6, 7, 8 og 9 er berørt i søknadsprosedyren. Spesielt kap 7 bør ha en viss oppmerksomhet.

Vi i kommunen vurderer å få til flere møter med aktører og gjerne også ”private”. Gi tilbakemeldinger så planlegger og innkaller vi.

Med hilsen

Viggo Jørn Dale, enetsleder

Per Inge Aarø, saksbehandler

Rolf Krag, saksbehandler