Innbyggerne får varsel om dato for feiing på SMS.  Alle som har registrert seg med adresse på boligen vil få slik SMS.  Dersom du mottar dette og ikke har adresse til denne eiendommen, må du gå inn på https://www.varslemeg.no/ for oppdatering av informasjon.

Vi følger myndighetenes anbefalinger med hensyn til smittevern (avstand, håndvask m.v.).  Vi gir nærmere informasjon når vi kommer