Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Personopplysninger fra nytilsatt medarbeider

Utfylling av informasjon.

Som nytilsatt bes du fylle ut punktene under.  Dette gjelder generelle personopplysninger som arbeidsgiver har behov for og opplysninger av betydning for innmelding til pensjonskasse og arbeidstakerregister. Dine personopplysninger vil kun bli registrert i fagsystemer hvor dette er nødvendig. Det er kun ansatte med tjenstlig behov som har tilgang til disse opplysningene.

Har du tilsettingsforhold ved annet arbeidssted i Balsfjord kommune?*
Sist oppdatert 14. februar 2023