Brukere som henvender seg til Mattilsynets distriktskontorer på tlf. 06040 etter arbeidstid vil fortsatt bli betjent. Via automatisk telefonsvarmelding vil de få konkrete henvisninger til etater som kan hjelpe dem i forhold til dyrehelse, dyrevelferd, mat og drikke.

Bekymringsmeldinger

For bekymringsmeldinger ber vi om at du kontakter Mattilsynet i kontortiden på telefon 06040, du kan også sende e-post til: postmottak@mattilsynet.no

Skadde og syke dyr

For skadde og syke dyr tas det kontakt med den kommunale veterinærvakta. Kontaktinformasjon finner du på din kommunes nettsider eller Gule sider.

For eierløse skadde eller påkjørte dyr og løse hunder, ta kontakt med politiet på telefon 02800.

Alvorlige hendelser utenfor kontortid

Utenfor kontortid kan du ved mistanke om alvorlig smittsom dyresykdom eller alvorlig dyrevernsak kontakte Mattilsynets nasjonale beredskapsvakt.

Formelle henvendelser

Postadresse: Mattilsynet Distriktskontoret for Tromsø, Postboks 383, 2381 Brummundal

E-postadresse: postmottak@mattilsynet.no

Telefaks: 77679541

Personlige henvendelser

Besøksadresse: Skippergata 16, 9008 Tromsø

Sentralbord: 77679450

Hjemmeside: www.mattilsynet.no

 

Denne vakten når du og ved å ringe 06040