Per dato har vi ikke tatt en avgjørelse om å avlyse ARN 2020, men vi vil følge utviklingen videre i tett dialog med relevante myndigheter. Planleggingen av ARN 2020 er godt i gang, men fram til etter påske vil vår organisasjon ha mindre aktivitet enn til vanlig.»