Om vaksinasjon i Balsfjord - oppdatert 24.04.2023

PLANLAGT VAKSINASJON

Folkehelseinstituttet (FHI) anbefaler at følgende bør vaksineres med en oppfriskningsdose våren 2023:

Personer i aldersgruppen 75 år og eldre og sykehjemsbeboere hvor det har gått 6 måneder siden forrige dose.

En ny dose vil være særlig aktuell dersom du ikke tidligere har hatt koronasykdom, og dersom du i tillegg til høy alder (75 år eller eldre) har en sykdom eller tilstand som gir økt risiko for at koronasykdommen kan bli alvorlig dersom du blir smittet.

Balsfjord kommune har satt opp tid for korona vaksinasjon til

 

Fredag 14.04  kl 09.00 til 11.00 på Fuglelia flerbrukshus.

Torsdag 20.04 kl 09.30 – 11.30 på Laksvatn eldresenter

Tirsdag 25.04 kl 09.30 – 11.30 på Meistervik legekontor

Torsdag 27.04.kl 12 – 14 Fuglelia flerbrukshus.

 

Ved spørsmål henvend deg til

Birgit Iversen tlf.nr 940 10 165

Marte Lambela tlf.nr 453 55161

 

 

Covid-19 Vaksinasjon.

Legetjenesten overtar Covid-19 vaksinasjon fremover. Det er IKKE kapasitet til Drop-in funksjon. Vi ber den enkelte som ønsker å ta vaksine kontakte legekontoret pr telefon 777 22 150, via sms/helserespons eller oppmøte i ekspedisjon, for å avtale tidspunkt for vaksinasjon torsdager fra kl 14 – 15.


FHI anbefaler at personer over 65 år og andre med underforliggende sykdommer tar vaksinedose nr 4. For aldersgruppen 18 til 64 år gis også vaksinedose 4 dersom noen ønsker det.

Vaksine mot influensa kan evt fås ved henvendelse til helsestasjonen.

 

Regjeringen åpner opp for oppfriskningsdose til personer i aldersgruppen 18-64 år uten underliggende risiko for alvorlig sykdomsforløp

FHI vurderer at gruppen 18-64 år uten underliggende risiko per nå ikke inkluderes som en av målgruppene som anbefales en ny oppfriskningsdose, men at det allikevel åpnes opp for at de som selv ønsker det, kan ta en ny dose. Bakgrunnen for det er at slik epidemien er forventet å utvikle seg, vurderer Folkehelseinstituttet at risikoen for alvorlig sykdomsforløp av covid-19 er lav for personer 18-64 år uten underliggende risiko. Nytten av ny oppfriskningsdose vil være begrenset fordi de fleste så langt har tatt de anbefalte dosene og mange har i tillegg relativt nylig gjennomgått infeksjon.

Det er imidlertid andre behov enn rent medisinske som kan ligge til grunn for at enkelte har et ønske eller behov for å la seg vaksinere. Det kan være reise, ønske om å beskytte sine omgivelser, ønske om å redusere faren for mer plagsomme symptomer etter smitte, eller en generell uro for sykdommen.

Alle vaksiner, også koronavaksinene, har bivirkninger. De fleste bivirkningene etter vaksinasjon er milde og går over i løpet av kort tid, men det er kjent at koronavaksinene i sjeldne tilfeller kan gi bivirkninger som kraftige menstruasjonsblødninger og betennelse i hjertemuskelen og hjerteposen. Den enkelte må derfor vurdere nytte opp mot risiko for eventuelle bivirkninger av vaksinene.

 

 

 

Utlevering av selvtester - oppdatert 22.12.22

Utlevering selvtester for Covid 19.

Dersom våre innbyggere har behov for selvtester for Covid19 kan de hente tester på Storsteinnes helsesenter. Tester er lagt lett tilgjengelig ved trappen opp til 2 etg, og kan hentes i åpningstiden til helsesenteret, mandag til fredag.

Testene deles ut uten egenbetaling.

Dersom det skulle være tomt for tester, kan du ta kontakt i luka i 2 etasje Helsesenteret. 

Personer med høy risiko for å utvikle alvorlig sykdom vil ha behov for tilgang til selvtester.
Utover dette er smittevernrådet om å holde deg hjemme når du er syk ikke endret.
For mere informasjon om smittevern og coronaviruset finnes på https://www.helsenorge.no/koronavirus

Helsedirektoratet anbefaler at personer med høy risiko for å utvikle alvorlig sykdom ved Covid19 får tilbud om behandling med legemiddelet Paxlovid. Behandling med Paxlovid kan dempe sykdomsutvikling hos denne gruppen. For mer informasjon se https://www.helsenorge.no/koronavirus/covid-19/#behandling-av-covid1


Storsteinnes 21.12.22
Kommunalsjef helse- og omsorg Rigmor Hamnvik

Registrering - positiv hjemmetest

Selvtester trenger ikke lenger registreres på kommunens nettsider.

Den generelle anbefalingen om testing for covid-19 ved nyoppståtte luftveissymptomer gjelder ikke lenger. Rådene ved nyoppståtte luftveissymptomer er nå å holde seg hjemme når man føler seg syk, uavhengig av årsak.

Smittevern - Besøk på sykehjem og omsorgsboliger 11.04.22

Besøk på sykehjem og omsorgsboliger

Det er nå åpent for besøk i kommunens sykehjem, og alle tidligere restriksjoner er opphørt.

Vi anbefaler likevel at du utsetter ditt besøk dersom om du har symptomer på luftveisinfeksjoner/forkjølelse/influensa. 

Det anbefales også at du/dere spriter hender ved ankomst og avreise.

Storsteinnes, 08.04.22.
Rigmor Hamnvik, Kommunalsjef helse og omsorg

Informasjon - Covid-pandemi

Kommunen legger ikke ut antall smittede i kommunen lenger. Det vil legges ut informasjon om korona og pandemien som har betydning for større grupper innbyggere og samfunnstjenester. 

Regjeringen fjernet lørdag 12 februar alle forskriftsfestede tiltak mot covid-19, inkludert krav om munnbind, en meter avstand og plikt til isolasjon ved sykdom. Nasjonale råd og anbefalinger til befolkningen er: 
Hold deg hjemme ved nyoppståtte luftveissymptomer dersom du føler deg syk. Du bør bli hjemme til formen er god, og du har vært feberfri i 24 timer. Milde restsym-ptomer som rennende nese, snørr, heshet og noe hoste er greit.
Ved positiv covid-test, hold deg hjemme i fire dager fra symptomstart eller fra dagen for positiv test for dem uten symptomer. Barn i barnehagealder og skoleelever er unntatt testing, men anbefales å holde seg hjemme dersom de er syke. De kan gå på skole og barnehage når de har vært feberfrie i 24 timer.
 
Du kan lese om regjeringens generelle råd til befolkningen, arbeidsliv, arrangementer mv her:
 
 Rigmor Hamnvik, kommunalsjef helse og omsorg/ Stian Andersen, Kommuneoverlege

Nasjonale retningslinjer covid-19 fra regjeringen, pr 12.04.22

Endring av råd ved nyoppståtte luftveissymptomer og testing for covid-19

https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/koronavirus/testing-isolasjon-smittesporing-og-karantene#prioritering-og-bruk-av-selvtester-i-kommunen

Epidemien i Norge er nå klart synkende. 5.april opphevet Regjeringen rådet om å holde seg hjemme i 4 døgn ved påvist covid-19.

Det vurderes ikke lenger som nødvendig å begrense smitten med andre anbefalinger enn at syke personer holder seg hjemme.

Den generelle anbefalingen om testing for covid-19 ved nyoppståtte luftveissymptomer gjelder ikke lenger. Rådene ved nyoppståtte luftveissymptomer er nå å holde seg hjemme når man føler seg syk, uavhengig av årsak.

Se mer informasjon om nyoppståtte luftveissymptomer på fhi.no

Selvtester trenger ikke lenger registreres på kommunens nettsider. Som følge av nasjonale endringer ble kommunens coronatelefon stengt mandag 11 april. 

Du kan fremdeles få tak i hjemmetester for Covid19-se egen informasjon på siden her.

Dersom du/dere ønsker å besøke beboere på kommunens sykehjem, er dere velkommen til det. På sykehjem og i helse og omsorgstjenestene vil det fremdeles være noen smittevernstiltak for ansatte som er i nærkontakt med pasienter, som bruk av munnbind og spriting av hender.


Balsfjord kommune takker alle innbyggere for god medvirkning under arbeid med covid19 pandemien.

God påske til dere alle.

Rigmor Hamnvik, kommunalsjef helse og omsorg/ Stian Andersen, Kommuneoverlege

 
 
Regjeringen har lørdag 12. februar, fattet vedtak om endringer i koronatiltakene.
Alle endringene gjelder fra kl. 10.00 lørdag 12. februar 2022
 
Endringer i smitteverntiltak som gjelder fra 12. februar 2022, kl. 10
 
Overordnede råd om smittevern til befolkningen
Ha god hånd- og hostehygiene 
Følg vaksinasjonsprogrammet 
Test deg ved symptomer. Det er ikke lenger nødvendig å teste seg hvis du ikke har symptomer. 
Ved positiv koronatest anbefales det at voksne holder seg hjemme i fire dager.
Ta kontakt med legen din dersom du er bekymret for egen helse eller for barnet ditt.
 
Råd til risikogrupper og uvaksinerte
Dersom du har risiko for alvorlig sykdom ved koronasmitte, må du selv vurdere risikoen for smitte og egen risiko for alvorlig sykdom mot behovet for kontakt med andre. Dette gjelder også for dem som ikke er vaksinerte.  
Om du har høy risiko for alvorlig sykdom bør du rådføre deg med legen din om du bør skjerme deg i perioder med mye smitte. 
 
Avstand og sosial kontakt
Det er ikke lenger generelt råd om 1 meters avstand i samfunnet. 
Dersom du har nylig oppstått luftveissymptom, bør du holde avstand til andre, særlig til personer i risikogrupper. 
Med et høyt smittepress som nå, bør grupper som fremdeles ha økt risiko for alvorlig sykdom, begrense antallet nærkontakter. 
 
Munnbind
Det er ikke lenger påbud om å bruke munnbind.
Er du nærkontakt med personer i risikogrupper og om du har luftveissymptomer eller forkjølelse, bør du bruke munnbind. Se hvem som er i risikogruppene på helsenorge.no  
Er du i en risikogruppe eller uvaksinert, bør du bruke munnbind ute blant folk i perioder med mye smitte, dersom det er vanskelig å holde avstand til andre.
 
Testing
Om du har luftveissymptom som nylig har oppstått bør du teste deg for koronasykdom. 
Om du ikke har symptom og bor sammen en som er smittet, trenger du ikke teste deg.
Dersom du får positiv selvtest hjemme, bør du registrere dette i kommunens system for å spore smitte. En positiv selvtest blir ikke registrert på helsenorge.no, og vil ikke bli vist i koronasertifikatet.
Dersom du ikke er fullstendig vaksinert, om du for eksempel mangler oppfriskingsdose, bør du ta ny test på en teststasjon og få bekreftet den positive selvtesten. 
Det er ikke nødvendig med bekreftende test for dem som har fått oppfriskingsdose (booster) eller er grunnvaksinerte og etterpå har gått hatt koronasykdom de siste 3 månedene.
 
Isolasjon 
Dersom du blir smittet med korona er det ikke lenger et krav at du må isolere deg. 
Har du fått bekreftet koronasmitte bør du holde deg hjemme i 4 døgn fra symptomene startet til du har vært feberfri i et døgn. Hold avstand til andre i hjemmet og bruk munnbind. 
Barn i grunnskolealder og yngre, trenger ikke holde seg hjemme i fire døgn om de blir smittet med korona. Disse barna trenger bare holde seg hjemme dersom de er syke og kan gå på skolen eller i barnehagen når de har vært feberfrie i 24 timer.   
 
Smittesporing 
Om du blir smittet med korona trenger du ikke lenger informere nærkontaktene dine om smitten. 
 
Skoler, barnehager og SFO
Skoler, barnehager og SFO kan ha normal drift som følger overordnede råd om smittevern til befolkningen. 
Det er ikke lenger påbud om at driften skal være smittevernfaglig forsvarlig etter covid-19-forskriften.  
 
Universiteter, høyskoler og fagskoler 
Universitet, høyskoler og fagskoler kan ha normal drift som følger overordnede råd om smittevern til befolkningen.
Det er ikke lenger påbud om at driften skal være smittevernfaglig forsvarlig etter covid-19-forskriften.  
 
Arbeidsliv
Arbeidslivet generelt kan ha normal drift som følger overordnede råd om smittevern til befolkningen.
Arbeidsgivere må selv vurdere hvilket behov de har for å hindre smitte og gi retningslinjer for sine ansatte. Det er viktig å legge forholdene til rette på arbeidsplassene slik at risikogrupper har nødvendig fleksibilitet. 
 
Arrangement og sammenkomster
Arrangører kan ha normal drift som følger de overordnede rådene om smittevern til befolkningen.
Det er ikke lenger krav til arrangører om størrelsen på arrangementer og sammenkomster. Det er heller ikke krav om å tilrettelegge for avstand mellom deltakere.  
Det er ikke lenger krav om at driften skal være smittevernfaglig forsvarlig etter covid-19-forskriften.
 
Smittevernfaglig forsvarlig drift
Regjeringen opphever krav til smittevernfaglig forsvarlig drift for å kunne holde åpent for bibliotek, museer, bingohaller, bowlinghaller, svømmehaller, badeland, spaanlegg, hotellbasseng, treningssentre, kjøpesentre, butikker, varemesser, midlertidige markeder, fornøyelsesparker, lekeland, spillehaller og lignende. 
Disse virksomhetene kan ha normal drift som følger de overordnede rådene om smittevern til befolkningen.
 
Inn og utreise
Regjeringen har opphevet forskriftfestete krav ved reiser inn til Norge. Nå gjelder de ordinære rådene om smittevern, som for eksempel å teste seg om en har symptom. 
Det er fortsatt ikke en normal tilstand i mange land. Flere land har strenge restriksjoner og smitteverntiltak for dem som vil reise dit.  
 
Ved reise til og fra Svalbard gjelder fortsatt særlige krav
Det er fortsatt krav om test før avreise til Svalbard. Unntatt fra dette kravet er de som kan dokumentere at de er fastboende på Svalbard eller at de er fullvaksinerte eller har vært gjennom koronasykdom.
Alle som ankommer Svalbard skal fremdeles teste seg for covid-19 innen 24 timer etter ankomst.

 

Kommuneoverlege

AeN 6XOXqfIwtAAAAAElFTkSuQmCC

 

NYE RETNINGSLINJER COVID-19      

Torsdag 27.05.21 kl. 10.00

 

Skoler og barnehager

Fra mandag 31.05.21 vil skoler og barnehager i Balsfjord gå over på grønt. Det betyr at barn og elever kan bevege seg mer fritt og ikke bare i kohorter, og hverdagen kan organiseres mer som normalt.

Vi minner på at smittevernregler fortsatt skal overholdes: 1m avstand mellom voksne, ikke håndhilse/unngå nærkontakt og vaske/sprite hender så ofte som mulig. Og selvsagt holde seg hjemme og teste seg hvis man har hoste, feber eller halsvondt.

Arrangementer og sammenkomster

  • Hjemme kan du ha 10 personer på besøk, i tillegg til fullvaksinerte (de teller ikke)
  • Utenfor hjemmet kan det være samlet inntil 20 personer innendørs (leid lokale/offentlig sted) og 30 personer utendørs
  • Arrangementer innendørs kan ha inntil 50 personer uten faste plasser/100 personer med faste plasser
  • Arrangementer utendørs kan ha inntil 200 personer uten faste plasser/600 person er med faste plasser

For mer informasjon om arrangementer og smitteregler, bruk følgende link:

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/rad-og-informasjon-til-andre-sektorer-og-yrkesgrupper/anbefalinger-ved--store-arrangementer-knyttet-til-koronasmitte-i-norge/

 

Status smitte

En påvist smittet siste tre dager i vår region (Tromsø/nabokommuner): en i Tromsø som kom fra utlandet. Det omfattende utbruddet i Hammerfest har i så måte ikke påvirket vårt område i særlig grad.

 

Hans-Olav Holtermann Eriksen

Kommuneoverlege