utbedring langs E6/E8 i Nordkjosbotn - 1800 meter i retning Tromsø (Jernberg). I tillegg blir det igangsatt
regulering av gang- og sykkelveg ved Oteren. Tiltakene omfatter utarbeidelse av tre
reguleringsplaner.

Vedlegg:

Varsel om planoppstart.pdf

Tiltak - Nordkjosbotn-Hatteng.pdf