Fotografert i tiden 18. - 22. oktober.

 12okt  023  div  014
IMG  0674  IMG  0675
IMG  0679  IMG  0680
IMG  0682  okt  22  055