Innvendinger meldes til Balsfjord kommune innen 17.06.2020 

postmottak@balsfjord.kommune.no

Vedlegg:

valg meddommere.pdf