De omsøkte lokalitetene er «Sand» og «Skreda» i Balsfjorden. Saken legger ut til offentlig ettersyn i fire uker, og sakens dokumenter kan ses på www.balsfjord.kommune.no og på rådhuset på Storsteinnes.

 

Frist for innspill i saken settes til fredag 12. september.

 

Dokumenter lastes ned her:

Særutskrift.pdf 

Søknad om dispensasjon - lokalitet Sand.pdf

Søknad om dispensasjon - lokalitet Skreda.pdf