Oversikt over foreslåtte økninger av gebyrer og betalingssatser fremgår av forslag til årsbudsjett og økonomiplan.

Formannskapets vedtak/tilråding sak 190/23

Økonomiplandokumentet

-Vedlegg til økonomiplandokumentet:

            -tiltaksrapport (beskrivelser av driftstiltak)

            -betalingssatser 2024

Oppdaterte økonomiske oversikter iht formannskapets vedtak