Legevakta i Tromsø er interkommunal legevaktssentral for kommunene Tromsø, Karlsøy Balsfjord, Storfjord, Lyngen, Kåfjord og Kvænangen.

Nødnettet er et stort nasjonalt prosjekt og helsetjenestens nye kommunikasjonsverktøy som skal brukes av AMK- sentralene, legevaktsentralene, leger i vakt, ambulansetjenesten og akuttmottakene.

Vi tar i bruk nødnettet tirsdag 14. februar kl. 1000.

Fra dette tidspunkt vil det være nytt telefonnummer til legevaktsentralen. Det vil være prioritering i telefonkø for våre samarbeidspartnere ( legekontor, omsorgstjenesten, sykehjem, laboratorier, røntgen, AMK og ambulanser mm)

Publikumsnummer som før

116117

Nytt lokalt telefonnummer for publikum/pasienter

77629540
(dette erstatter det tidligere nr 77 72 00 30)