Thea Pedersen slutter som fastlege

Thea Pedersen slutter som fastlege fra 01.02.17, og innen ny lege er ansatt innen 01.03.17 vil Amund Evensen være vikar på hennes liste. 

Thea har vært ansatt som fastlege i Balsfjord kommune siden 01.09.2008, og vi takker for lang, trygg og god tjeneste ved legekontoret på Storsteinnes. 

 

Permisjoner

Fastlege Hans-Olav Holtermann Eriksen har hatt pappapermisjon 40% siden september 2016, og vil avslutte denne og komme tilbake i full stilling fra 01.03.17. 

Vikarlege Maiken Åsheim har permisjon fra vikarstilling i perioden 01.01.-31.12.17, da hun er under spesialisering ett-årig sykehustjeneste.