• Foreldrebetaling i de kommunale barnehagen skal ikke økes i planperioden 2020-2023 – kr 2 800,- som i dag
  • Det skal utredes gratis SFO for 1. klassingene, samt søskenmoderasjon mellom barnehage og SFO som forventes klart til skolestart 2020.
  • Det er avsatt penger til etableringstilskudd for førstegangsetablerere som vil bygge eller kjøpe seg hus i Balsfjord med inntil kr 100 000 pr etablering. Kriterier for å søke på slikt tilskudd vil bli utarbeidet og lagt ut på kommunens hjemmeside.
  • Tomteprisen i Laksvatn boligfelt settes ned fra kr 140,- til kr 60,- pr m2