Ragna har bakgrunn som idrettspedagog og bl.a. erfaring med aktivisering av funksjonshemmede.  Hun er også gruppetreningsinstruktør.

I Balsfjord skal hun tilrettelegge for fysisk aktivitet i hht “handlingsplan for folkehelse”  Denne planen har som visjon:  Folkehelsepolitikken i Troms skal bidra til livsglede og gode levekår for hele befolkningen

 

Etter bare noen dager på jobb har Ragna funnet fram til noen  arbeidsområder:

  • Fysakmidler
  • Ti på topp
  • Røykeslutt
  •  Grønn resept
  • Kosthold- og livsstilsvaner

I tillegg vil hun delta i arbeidet med kartlegging av friluftstilbud som kan benyttes i “friluftskart for Balsfjord og Malangen”   Disse kartene er under utarbeidelse i regi av Ishavskysten Friluftsråd.

10. mai er det Verdens aktivitetsdag.  Dersom du har innspill til aktiviteter denne dagen kan du ta kontakt med Ragna på e-post: ragna.gillebo@balsfjord.kommune.no eller telefon 77 72 21 43 eller du kan også komme med tips og ønsker om aktiviteter.

I første omgang vil tirsdag, torsdag og fredag bli kontordager.