• Nordlysveien for E.8 gjennom Balsfjord unntatt stekningen Nordkjosbotn- Øvergård
 • Selnesveien for fv 294 fra Kantornes til Tromsø grense.
 • Antonbakken for ny vei i Laksvatn boligfelt.
 • Dalveien for fv 292 fra Seljelvnes til Tromsø grense.
 • Mobakken for privat vei fra fv 292 I Lakselvdalen.
 • Skoleveien for ny vei fra Sentrumsveien til Skoleveien.
 • Elvegårdsveien for ny vei i nye Nordkjoselv boligfelt.
 • Tamokveien for rv 87 gjennom Tamokdalen.
 • Sæterveien for vei til Sæter i Tamokdalen, og
 • Skiferveien for veien videre til grendehuset og til skogs.
 • Elverumsveien for vei til Elverum I Tamokdalen.
 • Eijabakken for privat vei til Nysted i Tamokdalen.
 • Takvassveien for rv 857 fra Heia til Målselv grense.
 • Åsheimveien for vei fra rv 857 til Åsen og videre til Myrvang ved Fjellfroskvatnet.
 • Fjellfroskveien for vei fra rv 857 til Fjellfroskvatnet
 • Vassmoveien for privat vei fra rv 857 til Vassmo kirkegård.
 • Sagelvvassveien for fv 296 fra Storsteinnes til Heia.
 • Storbuktveien for kommunal vei på østsida av Sagelvvatnet.
 • Øverliveien for vei fra fv 296 til Øverli.
 • Markenesveien for gamle E.6 forbi Markenes.
 • Sørkjosveien for rv 858 fra E.6 til Bankkrysset på Storsteinnes.
 • Hølveien for kommunal vei fra rv 858 på Sørkjosen til Hølen.
 • Seljevollveien for kommunal vei fra Stormokrysset til Sætervangkrysset på E.6.
 • Strupveien for kommunal vei fra E.6 til Strupen.
 • Åsveien for fv 281 fra ”Bråthenbyen” til Sætervangkrysset på E.6.
 • Strandveien fastsettes som navn på rv 858 fra Bankkrysset til Skjærankrysset.
 • Petersborgveien fastsettes som navn for kommunal vei fra fv 296 til fv 283 og fv 283 videre til Petersborgkrysset.
 • Kjørveidalen for gang- og sykkelvei fra fv 296 opp på Moan.
 • Sneveveien for kommunal vei fra rv 858 til Sneve.
 • Lundbergveien for basisveg i Lundbergfeltet fra ”Sneveveien”.
 • Tennesveien for rv 859 fra Skjæran til Tennes kirke.
 • Middagsbuktveien for fv 287 fra Tennes til Middagsbukta.
 • Grønnåsveien for rv 858 fra Skjæran til Nordfjordbotn.
 • Tverrveien for kommunal vei på nordsida av Josefvatnet fra rv 858 til fv 283.
 • Vassliveien for veg fra ”Tverrveien” til privat boligfelt.
 • Furudalsveien for fv 283 fra Petersborg til Sørfjorden.
 • Sætersletta for vei i kommunal boligfelt.
 • Lanesveien for vei fra fv 184 til Lanes.
 • Fribergveien for vei fra fv 184 til Friberg.
 • Malangsveien for rv 858 fra Nordfjordbotn til Mestervik og fv 286 fra Mestervik til Tromsø grense på Ansnes.
 • Hilmarveien og Hemmingvei for private veier ved Mestervik.
 • Balsfjordveien for rv 858 fra Mestervik til Tromsø grense(Sletta).
 • Indre Malangseidet for kommunal vei fra rv 858 til Indre Malangseidet.
 • Boikamyra for boliger i privat boligfelt på Kvitnes(Sletta).
 • Fjellbygdveien for fv 288 fra Sand til Nordbyvatn.
 • Skutvikveien for kommunal vei fra fv 286 ved Skutvik til fv 288.
 • Fjellskarddalveien for vei fra fv 288 til Fjellskarddalen.
 • Nerbygdveien for vei fra fv 288 ved Skutvikvatnet til fv 288 ved Rambergstua.

Veinavnene blir snarest registrert som offisielle adresser. Bolighus vil blir tildelt offisielt nummer. Noen få hus vil som følge av vedtaket få endret adresse.

Huseierne må sjøl bekoste og besørge oppsetting av husnummer. Veieieren har ansvaret for navneskilt til veiene. Kommunen vil koordinere anskaffelse av både navneskilt og husnummer bl.a. for å få likartet utforming. Arbeidet med oppsetting av navneskilt og husnummer vil måtte foregå over noe tid.

Kontaktpersoner i Balsfjord kommune: oppmålingsingeniør Helga Gåre eller rådgiver Gunnar Kvaal.”