Det anmodes om at befolkningen aktivt gjør seg nytte av den informasjonen som ligger på pandemi.no 
Så lenge du ikke har symptomer kan du gå i barnehage, på skole eller jobb som vanlig. Hvis du skulle få symptomer på influensa oppfordres du til å forholde deg slik du vanligvis gjør ved influensasykdom. Personer i risikogruppene som ikke er vaksinert bør kontakte lege dersom andre i husstanden (eller tilsvarende nærkontakter) er syke, for vurdering av forebyggende behandling med Tamiflu eller Relenza (til gravide).

Kommunen får tilsendt mer vaksine i uke 45 og vil da kunne gå ut med et noe bredere vaksinasjonstilbud til befolkningen.